Számok

 3.

A 3-as szám a pitagoraszi számmisztika értelmében a feltétel nélküli el és befogadás, valamint a feltétel nélküli szeretet kérdését hordozza.

A három a tézis, antitézis, szintézis. Az Apa, Anya és Gyermek.

Ozirisz, Izisz és Hórusz. Hórusz a gyermek, aki az első kettőből fogant. A totalitást, az isteni rendet, a tökéletességet, a világmindenség hármas megosztottságát szimbolizálja.

A hármat mondja ki a hindu szent szótag: az OM.

A háromszög a szentháromság szimbóluma és az ember három fő összetevőjét szimbolizálja, a testet, szellemet, és a lelket.

A tudat és a szeretet a testiségen keresztül nyilvánul meg.

Három a fő erény: a Hit, Remény, a Szeretet, az Ötös, a Tizenhetes, és a Tizenkilences kártyalap szimbolizálja.

 Létünknek három szintje van: fizikai, mentális és asztrális szint.

 Három – mutatja az időt: múlt, jelen, jövő,

 A három dimenzió: hosszúság, szélesség, magasság. 

 Három - az emberiség egysége: test, lélek, szellem.

Minden létező személyben három mozzanat van;

      - első  a középpont, a teremtő mozzanat: a szó,

      - második a megnyilatkozás a mozzanatra: az értelem,

      - harmadik az alakot öltés.

 A Három jelképezi a hindu hagyományban jelen lévő Isten három aspektusát;

      Brahma – teremtő

      Visnu – fenntartó

      Shíva – pusztító aspektust.

 

A Tarot III. lapja a Császárnő

                  I-Ching megfelelője: A kút.

                  Héber megfelelője: Gimel.

Jelentése: Teve. A természet termékenysége. Nemzés a három világban. Bölcsek Merkúrja. Hármasság. Az Anyag megelevenítése, Az első nagy szent szám.

Születés, élet és halál, valamint az Ég, Föld és pokol is a Császárnő hatalma alá tartoz

A császárnő az Isten Kozmikus Anya aspektusa, mert a teremtésen át a formák sokaságának, minden testnek és minden tudathordozónak a melegágya, mátrixa. Minden megnyilvánulás kozmikus méhe. Védelmező, biztonságot adó ősi Anyakép.

A gyarapodás, fejlődés, termékenység Istennője.

A képen egy szép fiatal nőt látunk fátyol nélkül, az arca tisztaságot és a szépséget sugározza. Semmit sem rejt el előlünk. A korona, amelyet a fején visel, ötágú, amely a tudás tudásának és a halál fölötti győzelemnek, beteljesedésnek a szimbóluma.

Trónusa hatszögű, anyag és szellem tökéletes egésszé való egyesülése, amely az 1+2+3, az eddigi lapok szintézise, de jelenti még a szerelmet és a válaszutat. Trónusa körül a természet termékenységére utaló jelek, az aranyló búza, a virágzó fák, a kinyílt virág, a lótusz, mind-mind, egy-egy jelentéssel bír.

A termékenység mellett jelzi az aratás idejét, a kinyílt virág a szellemi nyitottságot, a liliom a szűzies tisztaságot, nemes lelkűséget, bájt és az örök életet, a lótusz a spirituális fejlettséget.

Egy lábbal érinti a földet jelezve kapcsolatát az Ég és Föld között. Lába kockán, mely a bölcsek köve, visszautalás az 1-es és a 2-es lapra. Az előző szinten lévő Ég és Föld közötti kapcsolat látható, a ruha színe is piros és kék. Az Égi kapcsolatára utal még a feje fölött lévő Hold, mint a kettesen, és a tűzkarikák, amelyet már láttunk a Mágus feje felett.

A császárnő koronáján páva látható, amely az újjászületés és a feltámadás jelképe, a kereszténységben Szűzanya és Jézus születésének szimbóluma.

A páva tollazatának végén nyolc csillag látható, a kettes szám harmadik hatványa (8), amely az igazság érvényre juttatása. Szárnyai a szabadságot és Isten óvó, mindent átfogó hatalmát jelképezik.

A lélek értelemmel telített, az értelem pedig Istennel. A lélek megtölti az egész testet belülről, és körül zárja kívülről, életet adván a mindenségnek; kívül életet nyújt eme hatalmas és tökéletes élőlénynek, és azon belül is az összes élőlénynek.

© 2017 Dharma Lélekközpont® (Három Majom Stúdió®*Mosolyiskola®*cheniNAerien®)- Holistic Center- Minden jog fenntartva.

Bemutatkozás

Free Joomla! templates by AgeThemes